Porovnání protokolů JETI Duplex a Duplex EX

Česky

Úvod

V tomto článku porovnám původní telemetrický protokol JETI Duplex a novější protokol JETI Duplex EX. Duplex EX již není horkou novinkou, ale i tak jsem na žádné podobné srovnání zatím nenarazil. Zaměřím se hlavně na praktickou část a nebudu zacházet do přílišných detailů. Přesný technický popis je možné získat na stránkách JETI model.

Protokol JETI Duplex

Původní protokol JETI Duplex vznikl před pěti lety. Pokud ponecháme stranou směr od pilota k modelu, bylo jeho cílem zobrazovat telemetrická data z jednoho čidla na obrazovce JETIBOXu – dvouřádkovém znakovém terminálu. Tomu také odpovídá architektura celého řešení. Obrazovka je generována přímo v čidle (Tx, Rx nebo Expanderu) a následně přenesena až do JETIBOXu. Nedostatkem tohoto přístupu je, že i když senzory v modelu měří více veličin, k pilotovi se přenese pouze jedna obrazovka. Tato obrazovka obsahuje pouze omezený počet změřených hodnot - typicky 1 až 3. Hodnoty, které nejsou na dané obrazovce uvedené jsou nedostupné.

Vše si můžete představit jako systém s výhybkami, které se nastavují pomocí tlačítek JETIBOXu. V každém okamžiku je spojena pouze jedna trasa. Na obrázku níže se jedná o trasu z MVaria do JETIBOXu.

neex_block.png

Při použití pouze JETIBOXu toto omezení není zřejmé, jelikož se na něm dá sledovat pouze jedna obrazovka. To je situace, na kterou jsou uživatelé zvyklí a nikoho to již nemate. Někteří z vás se ale ptají, jak je možné, že ani řádově novější a výkonnější zařízení, kterým RCDroidBox bezpochyby je, nedokáže zobrazit všechny hodnoty. Odpověď zde dává samotný princip přehazování výhybek. Ten zůstává neměnný, ať již je připojen JETIBOX nebo RCDroidBox. Při použití původního přenosového protokolu Duplex není možné přenést více hodnot než kolik jich je k dispozici na jedné obrazovce.

Protokol JETI Duplex EX

Duplex EX protokol již data nepřenáší jako textové obrazovky, ale jako hodnoty v komprimované podobě. Z letadla se postupně přenáší data ze všech senzorů na palubě, ne pouze ta které právě sledujete na JETIBOXu. Takový způsob přenosu umožňuje zpracovávat a zaznamenávat údaje ze všech senzorů najednou.

ex_block_0.png

Přestože se data přenášejí najednou, rychlost jejich přenosu je limitována rychlostí spojení mezi příjmačem a vysílačem. Důsledek je že z letadla osazeného více senzory jsou data jsou přenášena méně často. Z našich zkušeností je GPS je nejnáročnější.

V současné době funguje Duplex EX protokol souběžně s non EX protokolem, to znamená, že jsou přenášena jak data pro JETIBOX (textové obrazovky), tak EX data pro pokročilejší zařízení jako je RCDroidBox, JETIBOX profi a RC systémy DC a DS.

Duplex EX, Duplex a RCDroidBox

Rozdíly těchto dvou protokolů mají vliv na činnost zařízení RCDroidBox. Při použití staršího protokolu je RCDroidBox omezen tím jaké hodnoty (obrazovky) jsou v danou chvíli přenášeny - vzpomeňte na přehození výhybek v příkladu s MVario. Nejjednodušší pravidlo je, že RCDroidBox má v danou chvíli k dispozici pouze ty hodnoty, které je možné zobrazit na jedné obrazovce JETIBOXu. To mohou být i data ze dvou senzorů připojených na Expander. S těmi pak RCDB dále pracuje.

Má smysl používat RCDroidBox i se starším protokolem?

RCDroidBox přináší ve srovnání s JETIBOXem řadu výhod i bez použití EX protokolu, a pokud používáte omezený počet čidel může být toto řešení dostačující. I s původním protokolem využíváte níže uvedené funkčnosti RCDroidBox.

  • Záznam hodnot v průběhu celého letu.
  • Zobrazení grafu v reálném čase.
  • Vlastní nastavení alarmů, včetně hlasového výstupu.
  • Zvýšená čitelnost údajů - větší displej telefonu.
  • Jednoduchý přístup k měřeným veličinám.

Kdy se vyplatí upgrade na Duplex EX?

Upgrade na EX umožní snadnější práci s telemetrickými daty. Vyplatí se tehdy, pokud to s telemetrií myslíte vážněji a chcete sbírat a porovnávat veličiny z více čidel. Použití EX protokolu je nicméně výhodou vždy, a vyplatí se podle níže uvedeného postupu zkontrolovat možnost upgradu vašeho vybavení na EX protokol pouhou změnou firmware.

Jak zjistit, zda zařízení může být aktualizováno na Duplex EX?

  • Senzory Zmáčkněte šipku dolů, a poté několikrát doprava. Pokud najdete položku Servis, potom je možné upgradovat na protokol Duplex EX.

  • Vysílací moduly Připojte RCDroidBox nebo JETIBOX k zařízení a prolistujte šipkou doprava obrazovky. Pokud najdete obrazovku s textem FW doplněným číselnou hodnotou, potom je možné upgradovat na Duplex EX.

  • Přijímače Postup je stejný jako u vysílacích modulů, není ale nutné jej provádět, protože i přijímače s non EX protokolem budou správně přenášet EX data.

Komentáře

WellsFargo.com login is an excellent bank for those looking for both local branch access and digital banking services. The bank’s interest rates on most of its accounts leave a lot to be desired compared to

It’s brilliant to pay interest from you I’m achieving out about your content material cloth cloth material you provide me with an updates of technology American express login | Bank of America login | Wells Fargo login

It’s really very nice and useful post. Keep it up. I’m definitely enjoying your blog and look forward to new posts. Visit Us:- Capital One Login | American express login | Bank of America login

It’s brilliant to pay interest from you I’m achieving out about your content material cloth cloth material you provide me with an updates of technology American express login | Bank of America login | Wells Fargo login

It’s really very nice and useful post. Keep it up. I’m definitely enjoying your blog and look forward to new posts. Visit Us:- Citibank Login | Capital One Login | Wells Fargo Login

Coinbase login: Buy Bitcoin and other currencies

Coinbase Login

singapore proofreading services in singapore allows students to finish their papers on time without having any mistakes. If you want to submit error-free papers in your universities, you must think about proofreading service in singapore .

Exodus wallet - Best Crypto Wallet for Desktop & Mobile
Exodus Wallet

Great Article. I really like your blog. Keep sharing more. Its really the best article!
Coinbase Pro Login
Gemini sign in

It’s first-rate to pay interest from you I’m mission out about your content material fabric material material you provide me with an updates of technology Bitpanda Login | BitFlyer

Coinbase Login Once you have signed up on Coinbase, you will have your registered email ID and your password in your hands which can be used for Coinbase login.
Paypal Login When you create your own PayPal login account, you will be allowed to use all the benefits that are linked with it. But, the question is- why should one use PayPal when there are so many other options available in the marketplace

Thanks for sharing this brilliant article it was a very useful and helpful article: 相性占い | 復縁占い

Coinbase Sign in is one of the most well known cryptographic money wallets. You can safely store digital forms of money like Bitcoin, Ethereum, XRP, and that's just the beginning.

Citibank Login India offers a wide range of Credit Cards, Banking, Wealth Management & Investment services. Our Loans, Insurance, Corporate & NRI Banking options.

Disney Plus Activate is a new streaming service created by Disney to be the next step in their streaming service. It will include the entire Disney library of films and shows and will have a lot of original content as well. It will also have live streaming of its films and shows on its app.

Visit here

Disney Plus Activate

This is what i was looking for and i'm happy to visit this kind of informative blog , i also write some content here Anime’s lane

Thanks for giving such a wonderful information. If you are looking for a crypto exchange that works best on PC as well as mobile devices, then Coinbase could be the best alternative for you. However, to begin its usage, you can do is create a new Coinbase Login profile, if you do not have it already.
Read More About:- Coinbase staking$coinbase error when sending and buying$coinbase reset password$coinbase account recovery$coinbase pro login

Metamask Extension
MetaMask is a browser extension that allows you to interact with the Ethereum blockchain directly from your web browser. It acts as a bridge between your web browser and the Ethereum network, allowing you to access and interact with decentralized applications also known as Dapps and manage your cryptocurrency assets.Metamask sign in

Thanks for sharing excellence info CIBC Login |
PayPal Login

Use Metamask Sign In key vault, secure login and digital wallet to manage your digital assets. Generate passwords and keys on your phone and keep your accounts. Metamask Sign In .Metamask Sign In | Citicard Login

Thanks for sharing this brilliant article it was a very useful and helpful article: Bitmart Safemoon | BitMart

The cryptocurrency exchange Bitflyer is established in Japan and has cutting-edge features and top-notch security to improve your trading experience. The most user-friendly, approachable, and sophisticated trading platform is provided by BitFlyer ログイン, which enables you to buy and sell Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), as well as a few other key cryptocurrencies.
Zaif is a cryptocurrency exchange that was established in 2015, making it an established player in the market for cryptocurrencies. One of Asia's most well-known exchanges, it is a Japanese cryptocurrency exchange run by Tech Bureau.
One of the largest cryptocurrency exchanges, BitBank, is licenced to offer financial services. It is a cleverly designed exchange that is simple to use, sufficiently secure, and loaded with features. You can trade using a variety of web and mobile platforms.

We’re excited to introduce MetaMasksign-in , your way to buy and sell cryptocurrency on the web. Metamask is the easiest way to interact with EOS, without worrying about losing private keys or holding your own private keys. plz visit my website. | Bitmart Login | Coinbase Wallet

Cash app login to contact Cash App support. To keep your account secure, we'll send you a code to log in. New to Cash App? Create account. Mobile number. Paypal Login is the faster, safer way to send and receive money or make an online payment. Get started or create a merchant account to accept payments.

PayPal is a service that is easy to use and offers a variety of options for payment, whether it's a physical card, bank account, or mobile device.

Read more

PayPal Login
PayPal Login

Stránky