RCDroidBox - FAQ

Proč na mě aplikace mluví jako Stephen Hawking?
Pro hlášení a alarmy se implicitně používá syntéza řeči. Pokud váš telefon/tablet nemá k dispozici data pro použití syntézy, měl by automaticky přepnout z použití syntézy na hlášení, která jsou nahrána přímo v aplikaci. V některých případech telefon/tablet nemá k dispozici data pro použití syntézy, ale aplikace RCDroidBox tuto informaci nedostane (tak tomu je například u Samsung Galaxy SIII). V těchto případech nedojde k přepnutí na připravená hlášení a výsledkem je zkreslený hlasový výstup. V takovém případě můžete aplikaci zakázat použití syntézy následující volbou.
Nastavení -> Alarmy/Hlášení -> Nepoužívat syntézu řeči
V aplikaci jsou nahraná zvuková data pro jazyky čeština, angličtina, němčina.

Jakým způsobem uložím jen vybranou část grafu?
Výběr se provede přes swipe-down (rychlé přejetí prstem po grafu shora dolů) začátek výběru, swipe-up konec výběru (pokud chybí začátek nebo konec výběru, bere se jako začátek/konec výběru začátek/konec grafu). Samotné uložení provedete přes Menu -> Uložit výběr.
video: http://www.youtube.com/watch?v=YGURw14r7vI

Je nutné napájet RCDroidBox oddělenou baterií, nebo je možné použít k napájení baterii vysílače?
RCDroidBox musí být z bezpečnostních důvodů napájen ze samostatné baterie. JETI moduly používají uživatelé mnoha druhů RC souprav různých výrobců. Každá souprava má odlišnou vnitřní architekturu a pro zvážení důsledků společného napájení obou systémů bychom museli posoudit každý typ jednotlivě. Toto by bylo neúnosně náročné z technického i legislativního hlediska. V RCDroidBox jsme ošetřili všechny předpokládané problémové oblasti do takové míry, že i v případě, že někdo toto nedoporučené zapojení vyzkouší, nedojde s největší pravděpodobností k problémům. Vzhledem k výše uvedeným důvodům ovšem toto nemůžeme zaručit s naprostou jistotou.
Velmi doporučujeme držet se při instalaci RCDroidBox předepsaného zapojení. Jsme přesvědčeni, že nové možnosti, které využitím RCDroidBox získáte vyváží starosti o dodatečnou baterii. RCDroidBox je navíc vybaven funkcemi, které zajistí uživatelský komfort i při provozování na zvláštním napájení. Jedná se o monitorování napájecího napětí, nastavitelný alarm, inteligentní ochranu LiPo a sleep mode.

Mohu mít současně připojený RCDroidBox a JETIBOX?
non-EX : Ne
JETIBOX periodicky odesílá stav tlačítek i v případě že není žádné tlačítko stisknuto. Toto může způsobit kolizi na sběrnici s neurčitými následky pro celý systém. V takovém případě pro nás není možné zajistit správnou funkci celého systému.
EX : Ano
Při použití protokolu EX je možné jak sledovat data na JETIBOXU, tak se i pohybovat v menu.

Aplikace mi padá. Android vypíše hlášku "Aplikace RCDroidBox byla neočekávaně zastavena". Co mám dělat ?
Okno padu aplikace v systemu Android
Velké množství Android telefonů a verzí Androidu je náročné na testování. Různá zařízení a verze systému mají svá specifika, která mohou vést k pádu aplikace. Pomůže nám, když zašlete "zprávu o pádu" přímo z telefonu. Obsahuje v sobě detaily, jak k pádu došlo. Toto nám usnadní najít příčinu a provést opravu do dalšího release.

RCDroidBox se vypíná, přestože mám baterii nabitou.
Zkontrolujte si nastavení v menu Nastavení -> Napájení. Pokud používáte LiPo baterie, aplikace sama pozná kolik článků je použito k napájení a automaticky nastaví vypínací napětí. Při použití jiného typu baterií, například NiMh, nastavte vypínací napětí ručně.

V telemetrii nemohu přiřadit pro zobrazení – vario, tlak a teplotu. Lze přiřadit pouze výšku a absolutní výšku.
Toto je chování je vlastností systému non EX, kdy aplikace musí odečítat informace z obrazovek JETIBOXU (to jsou jediná data která se v non EX módu dostanou z letadla na zem). Aplikace tak nemůže pracovat současně se všemi veličinami. Podrobnosti o rozdílu protokolů EX a non EX najdete zde.

Jak mohu připojit zařízení RCDroidBox k DC-16?
Ve spolupráci s JETI model připravujeme verzi, která bude určena přímo k instalaci do DC-16. Datum zahájení prodeje zatím není známo.
RCDB může být použit s DC-16 již dnes, byť za cenu určitých kompromisů. Firmware 2.20 pro DC-16 má telemetrická data vyvedena na vnitřním konektoru vysílače kam můžete RCDroidBox připojit. Vlastní zařízení ale musí být mimo kovové tělo vysílače. Než se rozhodnete pro tuto variantu, přečtěte si zkušenosti Romana Vojtěcha na lomcováku.

Připojil jsem si RCDroidBox k DC-16 a nezobrazují se mi žádná data, přestože je vidím na obrazovce vysílače.
Zde se jednalo o změnu v software v DC-16. Mezi dvěma verzemi se změnil formát zasílaných dat. Problém je vyřešen ve verzi RCDroidBox Android aplikace APK55.

Čtení hodnot je příliš přesné. Například u výšky nepotřebuji hlásit desetiny metrů.
Hlášení čísel za desetinnou čárkou je možné vypnout v nastavení Modely -> Senzory -> Veličina

Je možné připojit RCDroidBox přímo k bezdrátovému BT sluchátku?
Přímo to není možné. Propojení s bezdrátovým sluchátkem musí probíhat přes mobilní telefon. RCDB přenáší hodnoty do telefonu, tam se převedou na řeč a přehrají buď přímo z reproduktoru nebo do sluchátek.

Zajímají mne hodnoty jako je síla signálu nebo napětí na přijímačových baterií. Jak si je zobrazím v RCDroidBox aplikaci?
Tyto obrazovky jsou dostupné pouze v menu přijímače (Rx). RCDroidBox ale získává hodnoty pouze z čidel, která jsou dostupná v menu senzorů (Mx). Dále tyto hodnoty nejsou zasílány ani v EX hodnotách. Přijímač je v EX paketech neodesílá. Pro RCDroidBox není za této situace možné hodnoty napětí napájení přijímače a síly signálu získat a zpracovat.

Mohu si vyzkoušet aplikaci ještě předtím než si koupím RCDroidBox?
Ano. Aplikace RCDroidBox obsahuje předváděcí soubory, které mohou být aplikací interpretovány stejně jako by to byla skutečná data z RCDroidBox. Na těchto souborech, které jsou součástí instalace z Google Play, si můžete všechny funkčnosti aplikace vyzkoušet.

Mohu napájet RCDroidBox přímo z JETI Ext. konektoru?
Toto bohužel není možné. RCDB při navazování Bluetooth spojení krátkodobě odebírá větší proud než kolik povoluje výstupní ochrana JETI Ext. konektoru.

Proč se mi připojení k RCDroidBox někdy nepovede?
Android systém neumožňuje plnou kontrolu nad všemi funkcemi Bluetooth a to vede k velkým prodlevám při častém otevírání a uzavíráni Bluetooth spojení. Při běžném používání je tento problém vzácný, častěji se objevuje při změnách PIN modulu nebo update firmware. Problém vyřešíte přerušením operace, vypnutím a zapnutím Bluetooth. Poté proveďte operaci znovu.

Proč jsou nějaké senzory jsou označeny jako "Unknown"?
Čidla se mi načítají příliš dlouho, je to tak normální?
Při prvním spojení aplikace s novým modelem aplikace po nějakou dobu zobrazuje veličiny jako Unknown. To je dáno vlastnostmi protokolu EX. Ten posílá hodnoty jednotlivých veličin častěji než jejich popis.
Aplikace tedy při prvním připojení k neznámému novému modelu(senzoru) neví jaké jsou názvy jednotlivých veličin. Ty může veličiny popsat až ve chvíli kdy přijme informaci z protokou EX - V závsislosti na čildle to může trvat i několik minut.
Uživatel je informována hláškou "Nalezen nový senzor ...". Zároveň je stav kdy není nějaký senzor kompletně popsán indikován ve stavovém řádku písmenem "S" ve žlutém poli .
Kompletně posané senzory jsou uloženy do aplikace, takže při dalších spojeních s modelem jsou hodnoty ze všech senzorů zobrazeny bez jakékoliv prodlevy.

Proč aplikace nenabízí veličiny z mého senzoru
1. Zkontrolujte že v dolním levém rohu obrazovky je text Bluetooth-RCDB-TLM celý podbarven zeleně. To znamená že má RCDB načítá telemetická data z vysílačky a je zároveň spojení s telefonem.
2. Pokud je podle bodu 1 vše v pořádku, je nejlepší vyřešit problém s naší asistencí.
- Zapněte vysílačku, příjímač, senzory atd.
- V aplikaci zaškrtněte Nastavení -> Speciální nastavení -> Logovat telemetrická data.
- V hlavním menu spusťte Telemetrie.
- Počkejte přibližně 5minut.
- Opusťte telemetrii.
- Opusťte aplikaci RCDB.
- V telefonu jděte do složky rcdroidbox na paměťové kartě.
- Zde najdete soubor s podobným jménem jako jeti2014-01-07 20-45-29.dat
- Pošlete tento soubor na info@jataya.net společně s popisem problému.

Pokud jste zde nenašli odpověď na vaši otázku, napište nám na e-mail info@jataya.net

Česky