RCDroidBox - LED Indikace

RCDroidBox indikuje svůj stav blikáním LED. Uživatel se běžně nepotřebuje touto indikací zabývat, jelikož aplikace RCDB taktéž indikuje stav RCDB. Nicméně v případě že má uživatel problémy s připojením k RCDB, je tato indikace nápomocná při hledání původu problému.


START

Prvotní indikace po zapnutí RCDB. RCDB je v tomto stavu po dobu prvních cca. 60ti sekund od připojení napájení. Pokud se během této doby připojí aplikace přes bluetooth, RCDB přejde do stavu BT_CONN. Pokud nedoje k připojení bluetooth, RCDB přechází do stavu WAIT_CONN, kde čeká na připojení bluetooth nebo telemetrie.
Poznámka: Pokud chcet resetovat RCDB, tak je po zapnutí se zkratovací propojkou nutno počkat než RCDB opustí stav START a přejde do stavu RESET_DONE.


WAIT_CONN

Telemetrie NEAKTIVNÍ
Bluetooth spojení NE

BT_CONN

Telemetrie NEAKTIVNÍ
Bluetooth spojení ANO

TM_CONN

Telemetrie NEAKTIVNÍ
Bluetooth spojení ANO

ALL_CONN

Telemetrie ANO
Bluetooth spojení ANO

Toto je typický stav během aktivního užívání RCDB.


SLEEP

RCDB je v režimu spánku - spotřeba baterie je minimalizována. RCDB přechází do tohot stavu automaticky po dlouhé době nečinosti. Režim spánku může být opuštěn pouze odpojením a připojením napájení.


RESET_DONE

RCDB provedl reset pinu. Po odstranění zkratovací propojky je tento stav ihned opuštěn a RCDB přejde některého z dříve uvedených stavů.


INTEGRITY_ERR

RCDB nebyl schopen ověřit integritu svého firmware. Kontaktujete prosím podporu.

Česky