RCDroidBox - nastavení

Nastavení programu RCDroidBox je rozděleno do osmi skupin a to:

 • Telemetrie
 • Rozložení obrazovky
 • Alarmy a hlášení
 • GPS
 • Nástroje
 • Nastavení ukládání
 • Napájení
 • Speciální nastavení
settings-cz.jpg
Nastavení

V položce telemetrie je možné nastavit typ telemetrie a specifické nastavení pro zvolenou telemetrii.

 • Typ telemetrie - umožňuje nastavit typ použité telemetrie (JETI, FrSky, Hitec)
 • Nastavení telemetrie JETI - nastavení pro telemetrii JETI
 • Nastavení telemetrie HITEC - neobsahuje žádné nastavení
 • Nastavení telemetrie FrSky - neobsahuje žádné nastavení
settings1-cz.jpg
Nastavení - telemetrie

Nastavení telemetrie JETI
Zde je možné nastavit chování telemtrie JETI

 • Používat pouze EX telemetrická data
  Je-li zaškrtnuto zakáže používat skenování senzorů pomocí JETIBOXu. Při tomto nastavení nebude systém logovat ani zobrazovat data ze starších čidel, která nepodporují EX. Pokud vlasníte pouze EX čidla doporučujeme zaškrtnout.
 • Povolit použití JETIBOXu při skenování
  Povolí/zakáže skenování pomocí JETIBOXu
 • Uživatel může použít JETIBOX
  Umožní uživateli používat funkce JETIBOXu přímo na telefonu/tabletu
 • Propagovat alarmy systému JETI
  Systém bude přehrávat alarmy nastavené přímo na čidle pomocí JETIBOXu
 • Barevné schéma JETIBOXU
  Nastaví podbarvení JETIBOXu (Šedé/Bílé/Modré)
 • Velikost JETIBOXU
  Umožňuje nastavit velikost JETIBOXu na obrazovce telefonu/tabletu (Malý/Střední/Velký)
 • Paralelní JETIBOX
  Povoluje dočasné použití paralelního připojení JETIBOXu i pokud jsou použita neEX data.
settings2-cz.jpg
Nastavení - Nastavení telemetrie JETI

Rozložení obrazovky

 • Barevné schéma
  Zde můžete zvolit zda chcete použít barevné schéma bílé nebo černé
 • Rozložení obrazovky
  Umožňuje zvolit rozložení prvků na obrazovce telemetrie. V této volbě budete mít na výběr jak z předdefinovaných rozložení tak uživatelsky definovaných viz http://jataya.net/cs/layouts_cz
 • Zobrazit stav baterie
  Zobrazí stav baterie RCDroidBoxu na stavovém řádku aplikace
 • Nastavení grafu
  Umožňuje změnit chování a vzhled grafu

Nastavení grafu

 • Velikost fontu os grafu
  Změní velikost fontu, který je použit u os grafu (toto nastavení lze měnit i přímo z menu, při připojení k telemetrii)
 • Interval spojitosti
  Počet vteřin mezi načtenými hodnotami, při kterém jsou data ještě zobrazena jako spojitá. Příklad: je-li nastaveno na 3, tak pokud ze senzoru nepřijdou data po dobu 3 sekund, tak je v grafu graf dané veličiny rozdělen.
 • Zobrazit protnutí osy Y

Alarmy a hlášení

 • Audio stream pro přehrávání
  Umožňuje nastavit audio stream pře, který bude systém Android přehrávat hlášení a alarmy. U některých výrobců telefonů je nutné změnit nastavení streamu např. při současném přehrávání hudby.
 • Nepoužívat syntézu řeči
  Zakáže použití syntézy řeči a k přehrávání budou použity předmluvené texty. U některých zařízení je syntéza velice špatná a je lepší její použití zakázat
 • Prodleva mezi hlášeními
  Nastavuje dobu mezi hlášeními, která jsou vyvolána přímo z telemetrie, kliknutím na ikonu repráčku.
 • Způsob čtení čísel
  Nastavuje zda např. číslo 7.015bude čteno jako sedm celých nula sedm pět nebo jako sedm celých nula patnáct.

GPS

 • Typ Mapy
  Umožňuje změnit typ mapy a tím i případně množství načtených mobilních dat. Možnosti jsou Normální/Hybridní/Satelitní/Terénní/Mřížka
 • Rozšířené vykreslování čar
  Umožní vykreslovat dráhu letu tak, aby čára znázorňující dráhu zobrazovala také výšku a rychlost
 • Výška jako šířka linie
  Naměřená výška bude znázorněna šířkou čáry
 • Maximální šířka
  Zde můžete nastavit maximální šířku čáry
 • Rychlost jako barva linie
  Rychlost bude znázorněna pomocí barvy čáry a to ta, že zelená barva znázorňuje 0km/h a černevá 100km/h
 • Zprůhlednit starší data
  Starší data budou zprůhledněna tak aby na obrazovce byla vidět pouze aktuální data
 • Plně viditelné čáry [s]
  Data starší než tato doba se začnou zprůhledňovat
 • Částečně viditelné čáry [s]
  Data starší než tato doba už nebudou vidět vůbec
 • Maximální počet čar
  Nastavuje maximální počet čar vykreslovaných na mapě
 • Typ značky
  Nastavuje typ značky aktuální pozice letadla (světlá tmavá)

Nástroje - odpočet
Viz http://jataya.net/cs/rcdroidbox_countdown

 • Zobrazit odpočet
  Povoluje zobrazit indikátor odpočtu na obrazovce telemetrie. Odpočet umožňuje hlasově informovat o době, která zbývá do konce odpočítávaného času.
 • Počáteční čas
  Nastavuje kolik sekund chcete odpočítávat
 • Čas hlášení
  Nastavuje po kolika sekundách bude hlášen zbývající čas
 • Minimální čas
  Nastavuje čas, od kterého začne být hlášení o zbývajícím čase častější
 • Hlášení po minimu
  Nastavuje počet sekund mezi hlášeními po minimu
 • Čas v m:ss
  Nastavuje zda čas v indikáturu bude ve formátu m:ss nebo pouze v minutách a při čas menším než minuta v sekundách
 • Pípání
  Nastavuje zda po dosačení minima bude zbývající čas indikován hlášením nebo pípáním

Nastavení ukládání

 • Šířka uloženého grafu
 • Výška uloženého grafu
 • Minimální stáří zálov (ve dnech)
  Touto volbou nastavíte, jak staré zálohy má aplikace uchovávat. Při opuštění telemetrie aplikace automaticky uloží nalogovaná data. Ta jsou uložena v adresáři rcdroidbox/backup. Toto nastavení se netýká vámi uložených dat, ta zůstavají uložená dokud je nesmažete.

Napájení

 • Automatická ochrana LiPo
  Zapne automatickou detekci počtu článků, kterými je RCDroidBox napájen a vypočítá varovací a vypínací napětí.
 • Zobrazit varování
  Napětí, při kterém začne aplikace uživatele varovat před nízkým napětím na baterce
 • Vypínací napětí
  Napětí, při kterém se RCDroidBox vypne aby zamezil zničení napájecí baterie.

Speciální nastavení

 • Číst telemetrická data ze souboru
  Umožní číst telemtrická data ze souboru namísto připojování se k RCDroidBoxu přes bluetooth. (Můžete použít pokud byste si chtěli přehrát nasbíraná data. Přehrává pouze soubory nasbírané zaškrtnutím volby Logovat telemetrická data)
 • Logovat telemetrická data
  Loguje veškerou komunikaci mezi RCDroidBoxem a telefonem. Použijte pokud máte problémy s aplikací.
 • Logovat chybové stavy
  Je-li zapnuto aplikace bude chybové stavy ukládat na SD kartu telefonu/tabletu.
 • Aktualizace firmware v hlavním menu
  Umožní provést aktualizaci firmware i pokud nebyla stará verze firmware detekována
 • Kontrolovat Bluetooth stream
  Na některých zařízeních je nutné tuto volbu zaškrtnout, aby došlo ke komunikaci přes bluetooth. Máte-li problémy s bluetooth připojením zkuste změnit nastavení této volby.
 • Zobrazit senzory RCDroidBoxu
  Mezi senzory bude možné vybírat i senzory RCDroidBoxu a to Napětí a Teplota.
 • Logovat senzory RCDroidBoxu
  Senzory RCDroidBoxu budou logovány a ukládány.
 • Zakázat senzory telefonu
  Zakáže používat senzory telefonu.
 • Zobrazit senzory telefonu
  Mezi senzory bude možné vybírat i senzory telefonu a to akcelerace a baterii telefonu. Senzor akcelerace se dá použít na vyvolání hlášení při drknutí nebo zamávání telefonem
 • Logovat senzory telefonu
  Senzory telefonu budou logovány a ukládány.
 • Debug mode
  Zapíná logování ladících informací do souboru.
Czech

Add new comment

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.